LSK'da Kariyer

LSK Holding’te Çalışmak
LSK Holding, “önce insan” bakış açısıyla çalışır, çalışanlarına değer verir. Çalışanların sahip oldukları hak ve özgürlüklere saygı duyar. Etik değerler LSK Holding için önemlidir ve tüm çalışanlara bu felsefe doğrultusunda davranılır. LSK Holding, sahip olduğu bu şirket kültürünü sürekli hale getirmeyi amaçlar.

LSK Holding, değişime ve yeniliğe açık, teknolojik gelişmelere adapte olabilen, sürekli büyüme ve gelişme hedefinde olan bir şirket olarak çalışanlarından da aynı bakış açısını bekler ve bu hedefler doğrultusunda onları destekler.

LSK Holding; topluma, yasalara, ahlaki değerlere, iş güvenliği kural ve uygulamalarına ve taahhüt ettiği kalite standartlarına öncelik verir. Tüm çalışanlarından bu öncelik esası ile hareket etmelerini bekler.

LSK Holding, hayatın her anında çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, onların ailelerine ve topluma değer katmayı hedefler.

LSK Holding olarak gücümüzü çeşitliliğimizden, ekip çalışmasından ve sürekli gelişim ilkemizden alıyor;  ekibimizin gelişimini her aşamada destekleyen uluslararası bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Kurum kültürümüz, ekibimizin adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken, dürüstlük ekip üyelerimizin kurumumuzla olan ilişkisinde en yüksek değerimizdir.

Başvuru Formu