Kereste metreküp hesaplama için, öncelikle kerestenin boyutlarını, yani uzunluğunu, genişliğini ve kalınlığını ölçmeniz gerekmektedir. Bu boyutları santimetre olarak ölçtükten sonra, aşağıdaki formülü kullanarak kerestenin hacmini metreküp cinsinden hesaplayabilirsiniz:

Metreküp = (Uzunluk x Genişlik x Kalınlık) / 1,000,000

Bu formülde, boyutlarınızı santimetre olarak ölçtüğünüz için, sonucu 1,000,000’e bölerek metreküp cinsinden bir sonuç elde edersiniz.

Örneğin, 4 metre uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 10 cm kalınlığında bir kerestenin hacmini hesaplamak istediğinizi varsayalım:

Metreküp = (400 x 20 x 10) / 1,000,000 Metreküp = 0,08 m³

Bu kerestenin hacmi 0,08 metreküp olarak hesaplanır.