Tomruk hacim hesaplama için kullanılacak formül ve yöntem, tomruğun geometrik şekline göre değişebilir. En yaygın iki tomruk şeklinin hacim hesaplama yöntemlerini aşağıdadır.

  1. Dörtgen Prizma Şeklinde Tomruk Hesaplama: Dörtgen prizma şeklindeki bir tomruğun hacmi, uzunluğu, genişliği ve yüksekliği çarpılarak hesaplanabilir. Örneğin, bir tomruğun uzunluğu 2 metre, genişliği 1 metre ve yüksekliği 0.5 metre ise, hacmi şu şekilde hesaplanabilir:

Hacim = Uzunluk x Genişlik x Yükseklik Hacim = 2 m x 1 m x 0,5 m Hacim = 1 m³

  1. Yuvarlak Silindir Şeklinde Tomruk Hesaplama: Yuvarlak silindir şeklindeki bir tomruğun hacmi ise, çapı ve yüksekliği kullanarak hesaplanabilir. Örneğin, bir tomruğun çapı 1 metre ve yüksekliği 2 metre ise, hacmi şu şekilde hesaplanabilir:

Hacim = π x (Çap/2)² x Yükseklik Hacim = π x (1 m/2)² x 2 m Hacim = 0.785 m³

Burada π (pi) 3.14159 olarak kabul edilir.

Not: Bu hesaplamalar, tomruk şeklinin geometrisine göre değişebilir. Bu nedenle, daha farklı şekillerdeki tomrukların hacim hesaplaması için farklı formüller kullanılabilir.